Sàn KVB PRIME: sự kiện 100% ký quỹ

KVB PRIME là tên thương hiệu của tập đoàn KVB PRIME được thành lập từ năm 2001 tại thành phố Manchester, Anh. Sàn KVB PRIME thuộc quyền sở hữu và hoạt động dưới sự quản lý của công ty KVB PRIME UK Limited, công ty này được cấp phép và kiểm soát bởi FCA – Cơ quan kiểm soát tài chính Vương Quốc Anh, số giấy phép 622574. Đây là cơ quan quản lý ngành forex uy tín bậc nhất thế giới, với những điều kiện có được giấy phép rất khó khăn và quy định kiểm soát chặt chẽ, FCA đảm bảo công bằng cho thị trường tài chính và quyền lợi nhà đầu tư.

1. Thời gian hoạt động: 01/04/2021 đến 31/05/2021

2. Đối tượng: Tất cả khách hàng cũ và mới của KVB PRIME

3. Nội quy hoạt động

A. Để tham gia chương trình thưởng, khách hàng phải có tài khoản giao dịch đáp ứng được điều kiện mở khoản và phải từ 18 tuổi trở lên hoặc đủ tuổi trưởng thành theo quy định pháp luật tại quốc gia/khu vực họ cư trú.

B. Hoạt động này chỉ áp dụng cho MỘT tài khoản giao dịch trong số tất cả các tài khoản của khách hàng tài khoản giao dịch nhận khoản tiền gửi vào đầu tiên trong thời gian hoạt động là tài khoản tham gia hợp lệ.

D. Để tham gia hoạt động này, khách hàng cần gửi mới một khoản tiền ít nhất 500 USD trong thời gian diễn ra sự kiện. Việc chuyển tiền giữa các tài khoản không được coi là tiền gửi hợp lệ cho sự kiện này.

E. Đối với mỗi 10 lot được giao dịch, 5 USD thưởng tín dụng sẽ được chuyển đổi thành Số dư ngay lập tức.

F. Mức thưởng tối đa mỗi khách hàng nhận được lên tới 10.000 USD: Ví dụ: Nếu khách hàng A gửi 1.000 USD vào KVB PRIME, chúng tôi sẽ cấp cho khách hàng này một khoản thưởng tín dụng 1.000 USD. Sau đó, khách hàng A nạp thêm 200 USD, chúng tôi sẽ cấp thêm 200 USD tín dụng thưởng. Khách hàng có thể tiếp tục gửi tiền và nhận thưởng cho đến khi họ đạt được mức thưởng tối đa là 10.000 USD.

G. Từ lần gửi tiền đầu tiên, khách hàng có thời gian 2 tháng để chuyển đổi tín dụng thưởng sang Số dư. Khách hàng có thể rút bất kỳ Số dư quy đổi nào.

H. Đối với tài khoản đã nhận thưởng, việc rút tiền hoặc chuyển khoản trong thời gian diễn ra hoạt động thưởng sẽ được coi là không hợp lệ. Nếu thực hiện rút tiền hoặc chuyển khoản trong thời gian tham gia sự kiện, khoản tín dụng thưởng chưa chuyển đổi sẽ bị thu hồi.

I. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu tỷ lệ ký quỹ của khách hàng giảm xuống tới 50%, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế.

J. Nếu Vốn tức thời – Equity của khách hàng thấp hơn 120% khoản tín dụng thưởng, khoản tín dụng thưởng sẽ bị hủy bỏ.


4. Chấm dứt chương trình

A. KVB PRIME có quyền hủy bỏ tư cách tham gia sự kiện của khách hàng bất kỳ lúc nào và/hoặc thu hồi ngay tiền thưởng và/hoặc lợi nhuận mà khách hàng nhận được khi KVB PRIME có cơ sở hợp lý để tin rằng hành vi của khách hàng tham gia sự kiện không tuân theo nguyên tắc thiện chí, khách hàng đang lạm dụng, gian lận hoặc vi phạm tinh thần của sự kiện.

B. KVB PRIME có quyền độc lập quyết định sửa đổi các điều khoản của sự kiện. Nếu xảy ra các sự kiện hoặc tình huống ngoài tầm kiểm soát của KVB PRIME như thiên tai, xung đột chính trị, v.v., KVB PRIME có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt chương trình này.

C. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào khiến KVB PRIME nghi ngờ gian lận, thao túng, hoán đổi chênh lệch giá hoặc các hoạt động gian lận khác trong tài khoản khách hàng hoặc nhiều tài khoản khác liên quan đến tiền thưởng, các giao dịch và/hoặc các khoản lãi hoặc lỗ liên quan sẽ được coi là không hợp lệ.

D. KVB PRIME có quyền quyết định độc lập thay đổi, đình chỉ, hủy bỏ hoặc chấm dứt sự kiện này hoặc bất kỳ khía cạnh nào của sự kiện này vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do hợp lý nào. Trong mọi trường hợp, KVB PRIME không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào gây ra bởi sự thay đổi, tạm ngừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt sự kiện.


5. Tranh chấp

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc hiểu lầm nào đối với các điều khoản và điều kiện áp dụng ở trên, tranh chấp hoặc hiểu lầm sẽ được đánh giá bởi KVB PRIME theo nguyên tắc hành động có thiện chí và KVB PRIME sẽ có toàn quyền quyết định khả năng áp dụng và sự phù hợp của các điều khoản. Quyết định của KVB PRIME là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc.


6. Các quy tắc khác

A. Khách hàng tham gia cần hiểu rõ rằng ký quỹ cặp tiền tệ và CFDs là các sản phẩm giao dịch đòn bẩy và có rủi ro cao. Bạn có thể lỗ tiền gốc của tài khoản ban đầu. Các sản phẩm giao dịch với đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, do đó, cần đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan đến sản phẩm. Nếu cần, vui lòng tìm kiếm lời khuyên độc lập từ các chuyên gia.

B. Tài khoản trùng tên tài khoản phụ không được tham gia chương trình thưởng.

C. Tiền gửi xét thưởng được tính dựa trên một tài khoản giao dịch duy nhất và không cho phép cộng gộp lượng tiền gửi từ nhiều tài khác nhau trong cùng một mã Ví.

D. Sự kiện thưởng không áp dụng cho các tài khoản tổ chức.


Lưu ý:


CHỈ PHÙ HỢP VỚI NHỮNG NGƯỜI HIỂU, THẤY RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, CÁC RỦI RO KHÁC KHI THAM GIA VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ NGUỒN LỰC ĐỦ ĐỂ GIẢI QUYẾT MẤT MÁT DÙ CÓ THỂ LỚN HƠN MỨC MÀ BẠN ĐÃ THỰC HIỆN.


Các công cụ tài chính được giao dịch trên đòn bẩy có mức độ rủi ro cao và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền gửi của mình.

Giao dịch trên cơ sở đòn bẩy có nghĩa là một biến động thị trường nhỏ sẽ có tác động lớn hơn tương ứng đến vị thế của bạn và có thể dẫn đến mất toàn bộ các khoản tiền gửi của bạn.

Đòn bẩy cao liên quan đến kinh doanh ngoại tệ có thể dẫn đến thiệt hại đáng kể do giá thay đổi, đặc biệt là trong thời kỳ biến động của thị trường cơ sở.

Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro và xem xét cẩn thận tình hình tài chính và kinh nghiệm giao dịch của mình trước khi giao dịch.

Giao dịch ngoại hối ký quỹ có mức RỦI RO CAO và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi tham gia vào thị trường ngoại hối, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro của mình.

Bạn chỉ nên giao dịch các hợp đồng ngoại tệ nếu bạn hiểu các hợp đồng và các mối quan hệ hợp đồng mà bạn đang tham gia và mức độ rủi ro của bạn.

Khả năng tồn tại là bạn có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư ban đầu của mình và do đó bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không có khả năng bị mất!

Mức độ đòn bẩy cao liên quan đến giao dịch tiền tệ có nghĩa là mức độ rủi ro so với các sản phẩm tài chính khác cao hơn.

Bản chất đòn bẩy của giao dịch ngoại hối có nghĩa là bất kỳ chuyển động thị trường nào cũng sẽ có tác động tương ứng đến số tiền đã gửi của bạn.

Đòn bẩy hoặc giao dịch ký quỹ có thể chống lại bạn, dẫn đến thua lỗ đáng kể. Và một cảm giác tương tự như bị một cú đấm vào bụng vậy. Và sau đó vào mặt. Và sau đó trong cổ họng.

Có rủi ro đáng kể trong bất kỳ giao dịch ngoại hối nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở đòn bẩy, mức độ tín nhiệm, sự bảo vệ theo quy định hạn chế và sự biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá hoặc tính thanh khoản của tiền tệ hoặc cặp tiền tệ.

Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối

Tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào!

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN IB KVB PRIME

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH KVB PRIME

TÀI KHOẢN PRIME KHÁCH HÀNG ĐƠN    < >   TÀI KHOẢN ECN KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về rủi ro giao dịch ngoại hối

Các kênh đầu tư tài chính luôn đi kèm với mức độ rủi ro cao. Các giao dịch ngoại hối dựa trên margin, giao dịch phái sinh và giao dịch tiền điện tử luôn tiềm ẩn chứa mức rủi ro đáng kể, bao gồm nhưng không giới hạn ở tỉ lệ đòn bẩy, độ uy tín, hạn chế bảo vệ theo quy định và biến động thị trường có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cả hoặc tính thanh khoản của một loại tiền tệ hoặc sản phẩm tài chính nhất định. Các bạn không nên giả định rằng các phương pháp, kỹ thuật hoặc chỉ báo được trình bày trong các sản phẩm này sẽ mang lợi nhuận, hoặc rằng chúng sẽ không làm bạn thua lỗ.

SMARTBUY TEAM

Xem thêm:

–  THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ NHẤT VỀ SÀN KVB PRIME
–  KVBPRIME.INFO – TRANG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

 

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Register New Account
   Reset Password
   So sánh sản phẩm
   • So sánh kỹ thuật (0)
   So sánh
   0